Giải thưởng & Chứng nhận

Liên kết


Phân bón NPK Cò Bay Hi-End

Chuyên dùng Lúa: Hi- End Lúa xanh, Lúa vàng

Phân bón công nghệ cao, công nghệ sản xuất NPK phức hợp “ tạo hạt bằng hơi nước”

 

 

 

Đặc điểm:  Phân bón công nghệ cao, công nghệ sản xuất NPK phức hợp “ tạo hạt bằng hơi nước”, nhu cầu dinh dưỡng cây lúa nước được đúc kết từ những nghiên cứu thực tiển trên nhiều vùng sinh thái. Với sự bổ xung chất lưu huỳnh, Ma-nhê và kẽm với hàm lượng thích hợp giúp cây Lúa phát triển mạnh, tăng sức đề kháng sâu bệnh và chống chịu điều kiện môi trường khắc nghiệt.

  - Trọng lượng bao: 50 kg

  - Hàm lượng:

    * Hi-End Lúa Xanh: 22% đạm, (N), 15% lân (P2O5), 5% kali (K2O), 5 %S, 2% MgO, 0.05% Zn.

    * Hi-End Lúa Vàng: 17% đạm, (N), 3% lân (P2O5), 20% kali (K2O), 5 %S, 2% MgO.


*Đất phèn: bón lót 200-400 kg/ha phân Lân Ninh Bình.

*Nên áp dụng kỹ thuật so màu lá lúa để điều chỉnh lượng bón phù hợp theo giai đoạn sinh trưởng và điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết cụ thể