Ba Biện Pháp Hành Tâm Thiền Chủ Yếu

Số quy định nên chú ý Ngay lúc Luyện Thiền.

– Không được trong mong học thiền sẽ đạt hệ quả ra sao, và không được chú ý quanh bản thân đang xảy ra điều gì, cần giữ cho tư tưởng sẽ luôn an bình.Những gì Ngồi Thiền muốn biểu lộ cho các bạn. thì nó sẽ chỉ dạy đến bạn
– Học thiền thì không có yếu tốt theo đuổi cộng với cũng không có cố sức bạo mạnh nào hết thế nên tất cả các bạn Không nên và không nên stress.Hãy để nỗ lực Thiền Định của các bạn thư giãn cộng thêm thường xuyên, hãy cứ nhẹ nhàng cùng với ngồi Thiền tâm thiền là gì
– Ngồi Thiền 1 cách thư giản,nhẹ nhàng, không vội vã, hấp tấp .Khi có sự chịu đựng và có thời gian tập để mà tiếp thu những vấn đề quan trọng

– Cần phải nhìn nhận 1 cách khách quan mọi thứ mặc dù bất cứ điều gì diễn ra với bản thân
– Hãy giữ cảm xúc luôn nhẹ nhàng . Thêm học phương thức bỏ qua hầu hết một số thứ đã và đang xảy đến.
– Cần chấp thuận thêm chịu với những kiến thức của chính mình, mặc dù là kinh nghiệm chính bạn không thích. Đừng tố cáo chính bản thân mình về các việc việc mình đã không thành công.
– Thứ đặc biệt nhất chính là bạn. tại vì ở đời này ko có 1 ai toàn diện
– Nếu mà cần biết hết những điều trên đời thì mọi người sẽ phải gặp những không thành công cộng với vất vả
– Không nên để mọi chuyện chứa đựng trong lòng. Bạn không nhất thiết sẽ xử lý hầu hết mọi điều. Sự nghĩ tùm lum sẽ không cức thoát tất cả các bạn thoát khỏi cạm bẫy. Lúc thiền, tư tưởng sẽ yên tịnh hóa 1 cách thản nhiên chính vì sự tỉnh thức, bởi vì việc quán tâm yên lặng .
– Có thể tất cả các bạn trở nên một con người ít kỷ nếu mà tất cả các bạn chứa đựng tính tham lam hay ganh tị.
Nguồn: kimtuthap.org/thien-dinh/phuong-phap-anapanasati.html

About Hoàng Nam