Tag Archives: thầy cô

Gia sư dạy kèm Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 tại nhà học sinh

Nhận thức được vai trò cần thiết của các môn lớp 5, lớp chuyển tiếp giữa hai cấp học, Giáo viên – Sinh viên dạy kèm lớp 5 tại tư gia đặc biệt ôn nền tảng căn bản cho các cháu mất gốc, nâng cao cho học trò khá giỏi, …

Read More »