Tiết lộ thông tin xuất khẩu lao động hàn quốc

Tiết lộ thông tin xuất khẩu lao động hàn quốc
Căn cứ vào Công văn số: 3648/BQP ngày 26 tháng bảy Năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Quốc đề phòng về công việc đưa nhiệm vụ cho Trường Trung cấp nghề số 10 – Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho lao động đi làm công vụ có thời hạn ở Korea.

Căn cứ vào một số qui định chỉ dẫn của Ban Quản lý Xuất khẩu lao động – Bộ Quốc không nên và Cục Quản lý Lao động ngoài quốc gia. Trường Trung cấp nghề số mười – Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội đã diển ra triển khai tiến hành theo đúng đề nghị qui định; ra đời bộ phận quản lý chuyên trách, chuẩn bị hàng ngũ giáo viên, địa chỉ vật chất, đề phòng học và giáo trình giảng dạy thỏa mãn đề nghị đào tạo tiếng Korea và đào tạo giáo dục định hướng ở Nhà trường.
Đối với lực lượng giáo viên có trình độ rất nhiều kinh nghiệm tham dự giảng dạy, trong các kỳ check năng lực tiếng Xứ sở kim chi quân số đỗ và làm hồ sơ dự tuyển của Nhà trường Đối với tỉ lệ trên 90%.
Tính lại 5 2012 quân số đã học và xuất cảnh sang làm tác vụ tại Hàn Quốc tại Trường Trung cấp nghề số mười – Bộ Tư lệnh Thủ đô là: 4.715 ứng viên.

  • Năm 2004: Quân số đã xuất cảnh chính là : 548 ứng viên.
  • Năm 2005: Quân số đã xuất cảnh là : 1.180 ứng viên.
  • Năm 2006: Quân số đã xuất cảnh là : 858 ứng viên.
  • 5 2007: Quân số đã xuất cảnh chính là : 1.182 ứng viên.
  • 5 2008: Quân số đã xuất cảnh chính là : 593 ứng viên.
  • 5 2010: Quân số đã xuất cảnh chính là : 235 ứng viên.
  • 5 2011: Quân số đã xuất cảnh là : 119 ứng viên.
  • Xem thêm thông tin xuất khẩu lao động đi hàn quốc

* Căn cứ vào tuyên bố và một số văn bản ký kết về Xuất khẩu lao độngtại Xứ sở kim chi 5 2013 và những 5 tiếp theo,Trường Trung cấp nghề số 10liên tục tuyển sinh các đội tượng học nghề và học tiếng ở Nhà trường để tham dự thi tuyển Xuât khẩu lao động sang làm tác vụ ở Korea.

About Hoàng Nam